Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Palata slaví

Koncem listopadu bude Palata – Domov pro zrakově postižené slavit úctyhodné 120. výročí let svého založení. Cílem zařízení bylo a je poskytovat pomoc osobám se zrakovým postižením, což se přes veškeré politické a hospodářské změny během tohoto dlouhého období dařilo plnit. Dnes je v našem domově 133 obyvatel převážně v seniorském věku, kterým je poskytována komplexní péče – ubytování, stravování, výuka prostorové orientace a sebeobsluhy, sociální a psychologické poradenství, ergoterapie, kulturní a společenské programy, rehabilitační, ošetřovatelská a logopedická péče, kadeřnictví, pedikúra, masáže, švadlena, doprava osobním automobilem... K dispozici jsou také praktický, oční a zubní lékař, ortoped a další specialisté. Péče je klientům poskytována s důrazem na udržení jejich plnohodnotného života, zvyšování jejich soběstačnosti a samostatnosti, samozřejmostí je individuální přístup.

Pokud máte ve svém okolí někoho, kdo by naši službu potřeboval, informace naleznete na: Palata – Domov pro zrakově postižené, Na Hřebenkách 5, Praha 5-Smíchov, www.palata.cz, servis@palata.cz, tel. 257 311 930-931.

Marta Dzúrová