Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Poděkování za pomoc při povodních

Ve středu 9. října přivítalo 24 dobrovolných hasičů – dvanáct z SDH Třebonice a 12 z SDH Stodůlky – ve zbrojnici stodůleckých hasičů starostu městské části Davida Vodrážku a místostarostu Davida Zeleného. Představitelé radnice přišli hasičům poděkovat za činnost a pomoc při letošních červnových povodních v hl. m. Praze, zejména v Radotíně, kde odpracovali desítky hodin při čerpání vody a úklidových činnostech. Zúčastnění hasiči obdrželi od starosty Prahy 13 finanční odměnu, jejichž výši navrhovali velitelé jednotek podle četnosti výjezdů. Starosta David Vodrážka rovněž tlumočil poděkování od starosty Radotína Karla Hanzlíka, který zaslal na radnici děkovný dopis dobrovolným hasičům z Třebonic a Stodůlek za pomoc při odstraňování následků povodní na řadě míst této městské části, kterou povodeň značně zasáhla.

Jaroslav Matýsek, referát krizového řízení ÚMČ Praha 13