Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

PŘÍŠTĚ VE VÁNOČNÍM DUCHU

 

Žáci ZŠ Praktické a ZŠ Speciální Lužiny navštívili během hodin výtvarných technik a hodin dramatické výchovy Středisko sociálních služeb Prahy 13 – Lukáš. V rámci dobrovolnického projektu 72 hodin – Ruku na to!, zpestřili denní program klientů tohoto zařízení. Senioři společně s dětmi tvořili obrázky pomocí speciálních trojbokých voskovek a následující den se měli možnost zasmát divadelnímu představení Honza a drak. Oběma stranám se spolupráce zalíbila natolik, že spolu plánují pokračování, které se uskuteční ve vánočním duchu.

Michaela Huslarová