Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Stalo se v listopadu: Okouzlení píšťalami, manuály a pedály

V sobotu 10. listopadu 1883 se v Ivanovicích na Hané v učitelské rodině narodil Bedřich Antonín Wiedermann, po kterém je pojmenována jedna z ulic ve Stodůlkách. Jako čtyřletý už hrál na klavír. Byl skutečně všestranný muzikant, v mládeneckém věku ovládal nejen hru na klavír a varhany, ale také na housle a violoncello. Po maturitě na pražském gymnáziu, mezi jehož vyučujícími profesory byli například Alois Jirásek a Zdeněk Nejedlý, začal studovat teologii v Olomouci. Seminář však opustil a vstoupil na pražskou konzervatoř do třídy Vítězslava Nováka a do varhanní třídy Josefa Kličky. Stal se profesorem na konzervatoři, poté na Akademii múzických umění. Za téměř 30 let vychoval množství znamenitých varhaníků, k nimž patří Ján Cikker, Alexander Moyzes, Jiří Ropek, Milan Šlechta, Bedřich Janáček a další. Jeho skladatelská tvorba obsahuje písničky a koledy, sborové skladby, sólové cykly písní, mše i kantáty. Dá se říci, že byl ve své době nejplodnějším varhanním skladatelem. Byl také expert na stavbu a dispozici varhan. U nás asi nejsou žádné, které by neprošly jeho rukama. Bedřich Antonín Wiedermann zemřel 5. listopadu 1951.

Dan Novotný