Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Čtenářská soutěž listopad

V listopadovém čísle se vydáme hledat jméno autora velmi známé dětské knihy do Francie. Mezi jeho nejznámější díla patří například Země lidí nebo Kurýr na jih. Byl spisovatel, ale také letec. Vojenskou službu nastoupil roku 1921 a na vlastní žádost byl přidělen k letectvu. O deset let později byl jmenován Rytířem Čestné legie. Začátkem druhé světové války nastoupil do vojenské služby v hodnosti kapitána na letišti v Toulouse. Přestože byl lékaři prohlášen za neschopného válečných letů, usiloval, aby se mohl aktivně zapojit, což si nakonec prosadil. Podle svědků z jeho jednotky byl jeden z nejodvážnějších, bojoval s velkým nasazením a bez ohledu na riziko. V roce 1943 mu vyšla proslulá filozofická pohádka, jejíž název vám napoví obrázek. Jeho památník najdete na letišti v korsickém městě Bastia. Znáte již jméno spisovatele a název knihy?

V říjnu správně odpověděli ti, kteří uvedli Jaroslava Foglara a knihu Záhada hlavolamu.

 

Poukázku v hodnotě 500 Kč do McDonald‘s v Galerii Butovice získává:

Eva Faitová, Stodůlky

Volnou vstupenku do pražské zoo dostanou:

Iva Halášková, Stodůlky; Petra Konopásková, Nové Butovice; Vladimír Dvořák, Stodůlky

Soutěžní otázky na listopad:

 1. Jaké výročí oslavila v září Diakonie ve Stodůlkách?
 2. Kdy a kde se bude konat Veletrh základních škol?
 3. Jaké vyznamenání získala Zoo Praha?

Správné odpovědi na říjnové otázky:

 1. Kde a kdy proběhne Výlov mezi paneláky?
  Výlov mezi paneláky proběhl 11. 10. na horní retenční nádrži v Centrálním parku.
   
 2. Na jakém místě ukončila letošní sezonu světového seniorského tenisového žebříčku Pavla Mrázová?
  Pavla Mrázová skončila na 6. místě.
   
 3. Co je Ohrada Food Fest?
  Ohrada Food Fest je festival dobrého jídla.

Poukázku v hodnotě 500 Kč do hypermarketu Globus Zličín získává:

Marie Knappová, Stodůlky

Odpovědi do Čtenářské soutěže zašlete do 20. listopadu na adresu redakce:

Sluneční nám. 13, 158 00 Praha 13, na soutez@p13.mepnet.cz nebo faxem na čísla 251 619 236, 235 011 465.

připravila Petra Fořtová