Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

listopad 2014
ročník XXIV

Zprávy ze zasedání rady a zastupitelstva:

Zprávy ze zasedání rady | autor: Zpracovala Helena Šlitrová, OKS

Sdělení úřadu a městské části:

Veletrh základních škol | autor: Evžen Mošovský, vedoucí odboru školství

Upozornění pro dlužníky – držitele psa | autor: Rudolf Foukal, vedoucí oddělení daní a poplatků EKO

Přímá linka starosty Ing. Davida Vodrážky:

Slovo šéfredaktora:

Slovo šéfredaktora | autor: Samuel Truschka, šéfredaktor

Informace z radnice:

Nová úřední deska je v provozu | autor: Samuel Truschka

Jak jsme volili? | autor: -red-

Půjčíte nám betlém na výstavu? | autor: Bohdan Pardubický

Pivovar Lužiny už vaří pivo | autor: Samuel Truschka

Přijďte si půjčit knížky | autor: Samuel Truschka

Kaleidoskop:

Na památku odbojářů z akcízu | autor: Samuel Truschka

Festival možností pro volný čas | autor: Samuel Truschka

Zadržel pachatele loupeže | autor: Samuel Truschka

Merkur potěšil děti i dospělé | autor: Samuel Truschka

Václavská pouť a pohoda | autor: Dan Novotný

Z našich škol i odjinud:

Zrodí se nová kulinářská tradice? | autor: Kateřina Hlatká

Projekt přináší změny | autor: Marcela Kolářová

Jak se žilo na venkově | autor: Zdeňka Novotná, Jiřina Přikrylová

Studentská filmová soutěž | autor: Jan Havlíček, třídní učitel 4.C

S tablety v tabletce | autor: Zuzana Kocíková

Zábavné poznávání | autor: Marcela Kolářová

Rodiče vítáni | autor: Jana Moravcová

Přijďte si pro první jedničku | autor: Marta Šefčíková

Hrajeme si na školáka | autor: Eva Křivanová

Desatero sov | autor: Norbert Tlustý

Rozhovor:

Sochařina se nedá ničím ošidit | autor: Samuel Truschka

Co je to rozšířená realita? | autor: Samuel Truschka

Nejkrásnější hudba je ticho | autor: Samuel Truschka

Odpovídá psycholog:

Pomocník při smutné náladě – mechanický plán | autor: PhDr. Hana Jenčová, klinický psycholog

Z vašich dopisů:

Změna provozní doby se nám nelíbí | autor: PhDr. Šárka Hampeisová

Pošta na Lužinách bude | autor: Žofie Dvorská, Lužiny

Poděkování od Palaty | autor: Za Domov Palata Marta Dzúrová

Sport:

Báře to v září vyšlo | autor: Michal Němec

Bitva u nízké sítě | autor: Jaroslav Matýsek

Pomáhají druhým:

Poděkování za spolupráci | autor: Petr Syrový

Klub JednaTrojka v listopadu | autor: Těší se na vás Marek

Prokůpek hledá koordinátorku | autor: Eva Doláková

Městská policie a policie ČR:

Roční kontrola komínů je povinná | autor: Vladimír Kos, SDH Stodůlky

Městská policie | autor: Tomáš Navrátil, vrchní komisař MP

Z policejního deníku | autor: Za MOP Stodůlky zpracovala nprap. Eva Chábová

Střípky:

DEN REKORDŮ | autor: -dn-

HUDEBKA VE MLEJNĚ | autor: Helena Bumbálková, Ludmila Blechová

MONGOLSKÝ PREZIDENT OCENIL ZÁCHRANU KONÍ | autor: Jana Ptačinská Jirátová

NA DOPRAVNÍM HŘIŠTI | autor: Petra Jiránková

NAUČNÁ STEZKA SE ROZROSTLA | autor: Jaroslav Vodička, ředitel školy

ODPOLEDNE SE SPORTEM A POZNÁNÍM | autor: Alena Panochová, předsedkyně OS při FZŠ Mezi Školami

POPRVÉ VE SLUNÍČKU | autor: Míša Houšková

PRVÁCI SE SEZNAMOVALI | autor: Kuba Koráb

STRÁŽNÍCI POUČILI PŘEDŠKOLÁKY | autor: Helena Bumbálková

UČÍME SE ETICE | autor: Veronika Toralová

VÝPRAVA ZA KNÍŽKAMI | autor: Marta Šefčíková

VZPOMÍNKA NA PETRA SKOUMALA | autor: Petr Linhart

Životní prostředí:

Deratizace hlodavců je nezbytná | autor: Jaroslav Fuglík, odbor životního prostředí

Ve vnitrobloku bude posilovna | autor: Samuel Truschka

Rybáři měli napilno | autor: Eva Černá

Toulky:

Za krásami Medníku | autor: Tomáš Lubovský, Klub českých turistů Praha–Karlov, oddíl TurBan

Zajímavosti z Prahy:

Stalo se v:

Z kroniky Stodůlek pana Františka Vlasáka:

Na statku | autor: Vybral Dan Novotný

Vaším objektivem:

Pozvánka na vycházku:

Vybrané vlastivědné vycházky Pražské informační služby | autor: Vlastivědný útvar Pražské informační služby, tel. 221 714 714, 221 714 161, vlastiveda@prague.eu

Umíme si poradit:

Umíme si poradit | autor: Eva Černá

Prevence:

Věnujte pozornost zabezpečení svého majetku! | autor: Tomáš Koníček, odbor prevence kriminality Ministerstva vnitra

To jsou teda fóry:

Hasičské okénko:

Malí hasiči opět bodovali | autor: Monika Malá, SDH Třebonice

Komiks:

Komiks | autor: Autor: Pavel Talaš

O seniorech a pro seniory:

Kulturní programy:

Cirkusový podzim ve Mlejně | autor: Dagmar Roubalová, KD Mlejn

Program klubu Mlejn listopad 2014 | autor: Dagmar Roubalová, KD Mlejn

Kalendář akcí:

Kalendář akcí listopad | autor: Kalendář akcí připravila Eva Černá

Čtenářská soutěž:

Čtenářská soutěž listopad | autor: Petra Fořtová

Křížovka:

Listopadová křížovka | autor: Křížovku připravil: Petr Šimek