Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

DEN REKORDŮ

Na Slunečním náměstí proběhly 6. října pod záštitou starosty Davida Vodrážky nejrůznější soutěže v jídle i síle, v šikovnosti s míčem a dalších dovednostech. Zasoutěžili si kluci i holky, dospělačky i dospěláci a vítězům náleželo i množství nejrůznějších cen. Velkou pozornost si získala exhibice Jana Webera, několikanásobného mistra světa ve footbagu a freestyle fotbalu. O hudební oživení se postaral Vladimír Hron.

-dn-