Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Na památku odbojářů z akcízu

Na veřejném prostranství u stanice metra Nové Butovice se můžete zastavit u nového pomníku protinacistické odbojové skupině, která působila v někdejším jinonickém akcízu. V pátek 3. října pomník slavnostně odhalil starosta David Vodrážka společně s Janou Dolejšovou, manažerkou společnosti HB Reavis, která zhotovení a instalaci pomníku financovala. Zúčastnili se také pamětníci z Jinonic.

„Hrdinové z akcízu, kteří pro svou vlast obětovali život, si zaslouží, aby se na jejich statečnost nikdy nezapomnělo,“ řekl starosta David Vodrážka. „Naší povinností je uchovat jejich památku a připomínat ji i dalším generacím.“

Pomník byl odhalen v den 73. výročí osudného zásahu gestapa v akcízu v říjnu 1941, který tragicky ukončil činnost odbojové skupiny nekomunistické protinacistické organizace ÚVOD. Působila v akcízu od ledna 1941 a odvysílala téměř 8 500 šifrovaných depeší o dění na území protektorátu do centrály zahraničního odboje v Londýně. Při zásahu gestapa se telegrafista Jindřich Klečka v bezvýchodné situaci zastřelil, ostatní členové skupiny - Miroslav Prokop, Karel Prokop, Stanislav Medřík a Antonín Němeček byli ihned nebo později zatčeni a popraveni.

Budova akcízu byla bohužel v roce 2001 v souvislosti s novou výstavbou zbořena. Původní pamětní deska je v opatrování členů Sokola Jinonice. Protože památník hrdinů z akcízu si zaslouží důstojnější umístění, dohodl se starosta David Vodrážka se společností HB Reavis, která vstřícně financovala zhotovení nového pomníku a jeho umístění na bulváru u stanice metra. Pískovcový pomník s bronzovou pamětní deskou je dílem akademického sochaře Milana Váchy. Rozhovor s ním přinášíme na str. 10 – 11. Městská část převezme pomník do své péče a bude se o něj starat.

Samuel Truschka