Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

ODPOLEDNE SE SPORTEM A POZNÁNÍM

Sedmý ročník tradiční akce se pro žáky školy konal poslední zářijovou sobotu. Děti a někteří rodiče se vydali tentokrát Centrálním parkem přes Makču Pikču, kolem nově revitalizovaného prameniště Prokopského potoka až k potoku Motolskému. Po cestě děti vyslechly některé zajímavosti vážící se k danému místu, dotvářely pohádkový příběh o ještěru a vyplnily si jednoduchý testík. Podle chuti se zúčastnily některých sportovních disciplín připravených v cíli. Nechybělo závěrečné zhodnocení a ocenění drobnými cenami. Ráda bych tímto poděkovala  městské části za finanční podporu naší akce.

Alena Panochová, předsedkyně OS při FZŠ Mezi Školami