Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Poděkování od Palaty

Chtěli bychom za náš Domov pro zrakově postižené Palata moc poděkovat za umožnění účasti a bezchybnou přípravu Svatováclavského jarmarku. Ten se v rámci Festivalu volného času Prahy 13 konal v neděli 28. září na Slunečním náměstí.
My, co jsme již takové akce také připravovali, si dovedeme představit, jaký kus práce za tím stojí. Společnosti pro sociální rehabilitaci občanů se zdravotním postižením PROSAZ a dalším podílejícím se organizacím děkujeme.

Za Domov Palata Marta Dzúrová