Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Projekt přináší změny

Základní škola Janského je jednou z 32 základních škol, které se účastní projektu „Pohyb a výživa“. Jeho hlavním cílem je ověřit, jakým způsobem můžeme zkvalitnit pohybový a výživový režim našich dětí.
Program dětem objasňuje šest priorit - pravidelnost, pestrost, přiměřenost, přípravu, pravdivost a pitný režim. V oblasti pohybu se vedle tělesné výchovy zařazují tělovýchovné chvilky, učení spojené s pohybem, pohybově rekreační přestávky, celoškolní sportovní projekty, sportovní kroužky a další pohybové aktivity. V oblasti výživy se škola snaží zajistit vhodný stravovací a pitný režim žáků. Školní jídelna změnila jídelníček, ve kterém je více zeleniny, obilovin a luštěnin. Důležitá je spolupráce rodiny a školy. Rodiče se v září zúčastnili přednášky o výživě, po níž ve školní jídelně následovala soutěžní ochutnávka zdravých pomazánek, které vyrobili žáci za pomoci třídních učitelek a kuchařek.
Na ukázku byly připraveny i svačinové boxíky s nutričně vyváženou svačinou. Celou akci hodnotila lektorka pro výživu v projektu Pohyb a výživa Alexandra Košťálová: „Celému kolektivu školy, dětem i rodičům děkuji za krásný a příkladný vstup do projektu a držím pěsti, aby se idea projektu i po ukončení pokusného ověřování stala přirozenou součástí školy.“ Více informací na www.pav.rvp.cz a na www.zs-janskeho.cz.

Marcela Kolářová