Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Vybrané vlastivědné vycházky Pražské informační služby

  • Ne 9. 11. Z BÍLÉ HORY DO RUZYNĚ. Na vycházce si připomeneme zdejší klášter s kostelem Panny Marie Vítězné i Velkou hospodu. Cestou do Ruzyně se zastavíme u památníku bitvy na Bílé hoře a kolem tolerančního hřbitova sejdeme k ruzyňským statkům. Začátek akce v 9.45 na konečné tramvaje č. 22 Bílá hora. Cena 100/70 Kč. Bohumil Kocourek
     
  • St 25. 11. VLAŠSKÝ ŠPITÁL. Prohlídka mimořádně zajímavého objektu na Malé Straně, kde byla poskytována již od 17. století péče nejpotřebnějším: nemocným, opuštěným, sirotkům. Špitál měl mnoho vznešených příznivců, takže můžeme obdivovat krásu barokní architektury a umění, která tento objekt zdobí. POZOR! – omezený počet účastníků na 50 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce v 16.00 u nároží ulic Vlašská a Šporkova, Malá Strana (zastávka aut. č. 292 Šporkova). Jednotná cena 100 Kč. Milada Racková
     
  • So 29. 11. PROTEKTORÁTNÍ PRAHOU PO STOPÁCH UDÁLOSTÍ ROKU 1939. Vycházka věnovaná 75. výročí smrti Jana Opletala jde po stopách událostí 28. 10. 1939, který vedl k uzavření českých vysokých škol 17. 11. 1939. Začátek akce ve 14.00 u kašny Národního muzea. Cena 100/70 Kč. Jaroslava Nováková
     
  • Ne 30. 11. ČESKÝ ARCHITEKTONICKÝ UNIKÁT – KUBISTICKÁ ARCHITEKTURA. Před více než sto lety se objevily pod vyšehradskými hradbami stavby ve stylu architektonického kubismu. Na vycházce se seznámíme s trojdomem na Rašínově nábřeží, Kovařovicovou vilou, činžovními domy v Neklanově ulici od Josefa Chochola i objekty v Podskalí, na jejichž fasádách se objevily stopy kubizmu, a to spíše už v poloze dekoru. Začátek akce v 10.00 na zastávce tram. č. 3, 7, 17 Výtoň (ve směru do centra). Cena 100/70 Kč. Jarmila Škochová

Vyprodané vycházky a další podrobnosti naleznete na www.prazskevychazky.cz.

Vlastivědný útvar Pražské informační služby, tel. 221 714 714, 221 714 161, vlastiveda@prague.eu