Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

NENÍ MĚSTO JAKO MĚSTO

Zjistili to i druháci a třeťáci z FZŠ Brdičkova, kteří se zúčastnili urbanistické dílny vedené lektory z Nadace Proměny Karla Komárka. Cílem bylo získat u žáků zájem o životní prostředí a architekturu. Děti si nejdříve prohlédly letecké pohledy dvou měst. Barcelona jim připomínala šachovnici a Paříž slunce. Pak si s lektory povídaly o Jihozápadním Městě – co v něm potřebujeme, aby se tu všem žilo příjemně, a jak důležitá je zeleň. Nakonec se mladí architekti pustili do práce a na připravených plátnech postupně vznikla dvě krásná města, v nichž děti nešetřily zahradami a parky. Dílna některé žáky inspirovala – stanou se architekty, aby naše město mohli i v budoucnosti zvelebovat.

Jitka Müllerová