Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Stromy měly svátek

Den stromů slaví po celém světě od poloviny 19. století v různých termínech podle klimatických podmínek jednotlivých zemí. V Čechách připadl na 20. října. Praha 13 se k oslavám připojila 11. 10. kampaní v rámci Místní Agendy 21 pod záštitou zástupce starosty Pavla Jaroše. V Centrálním parku slavilo na 600 dětí z místních školek a škol se svými učitelkami a s pracovnicemi odboru životního prostředí. Společně s místostarostou Jarošem vysadily v parku vícekmenný javor tatarský. Líbila se také hra s orientací v mapě, poznáváním stromů v parku a určováním 13 druhů. Děti i paní učitelky se zapojily s velkým nadšením, které nekalilo ani velmi chladné podzimní počasí. Množství správně vyplněných hracích listů vzaly učitelky do škol a školek, kde s nimi budou pracovat v hodinách. Dalším úkolem bylo nasbírat materiál na koláž stromu. Koláže vyrobené žáky ve škole budou vystaveny v atriu radnice a malí výtvarníci obdrží drobné ceny. Hry a zajímavé informace připravily na svých stanovištích také Lesy hl. m. Prahy. Dětem i dospělým se asi nejvíce líbila záchranná stanice s živým ježkem. Jiného malého ježečka přinesla na stanoviště jedna třída během hry. Pracovníci lesů o něj budou ve stanici přes zimu pečovat a na jaře bude puštěn zpět do přírody. Jiná třída cestou zachránila vyhozenou pokojovou rostlinu, o kterou se budou žáci ve školce společně starat.

Dana Céová a Eva Beránková