Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Soutěž fotografů má vítěze

V pondělí 3. října proběhlo v atriu radnice slavnostní oceňování vítězů fotografické soutěže Praha 13 očima našich seniorů, která byla vyhlášena v dubnu pod záštitou zástupce starosty Pavla Jaroše.

Do soutěže se přihlásilo 14 fotografů seniorského věku s 28 kvalitními snímky. Ceny vítězům předával předseda sociálního výboru Aleš Mareček s vedoucí odboru sociální péče Blankou Vildovou. Vítězem se stal pan František Kocmich z Lužin (fotogalerii najdete na www.kocmich.cz), druhé místo obsadila paní Alena Prevorová, na třetím skončil pan Jiří Bína (snímek k vidění na str. 9). Speciální cenu za umělecký dojem obdržel pan Jan Beran (viz foto vlevo). Všichni účastníci obdrželi hodnotné ceny a pamětní listy. Setkání soutěžících bylo současně vernisáží výstavy jejich fotografií, kterou mohli návštěvníci radnice zhlédnout do 14. října.

Hana Zelenková a redakce