Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Sportovně naučný den na svatého Václava

Letos jsme na sv. Václava, v rámci Festivalu volného času Prahy 13, uspořádali už 9. ročník této akce. Občanské sdružení, dnes již zapsaný spolek Občané pro Prahu 13 při FZŠ Mezi Školami, se snaží zapojit celé rodiny. Naší ideou je dostat děti ven od počítačů, aby si mohly protáhnout tělo v krásné přírodě.

Trasa našeho „putování“ vedla Prokopským údolím z Hlubočep na Sluneční náměstí. Zastavili jsme se u Matoušků – ochránců přírody ze Společnosti pro ochranu Prokopského údolí, kde se děti dozvěděly o původu názvů svého bydliště nebo o historii a různých zajímavostech vážících se k naší lokalitě. Při další cestě prošly jeskyní, vyšplhaly nad údolí, dozvěděly se něco o netopýrech, retenční nádrži, doupních stromech a viděly bývalou sopku. V cíli skupinky prošly testíkem a na Slunečním náměstí je čekalo teplé občerstvení. Každý účastník také obdržel několik drobností pro další volný čas. Děkujeme Praze 13 za pomoc a finanční podporu při pořádání této akce.

Alena Panochová, předsedkyně ZS Občané pro Prahu 13