Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Harmonogram sběru biologického odpadu

Listí, tráva, větve, neznečištěná zemina, příp. kuchyňský bioodpad rostlinného původu. NE živočišné zbytky!

Upozornění: Pokud bude na stanovišti naplněn kontejner dříve než za 3 hodiny, bude přistaven další!

datum
ulice
čas přistavení
11. 11.
K Sopce (zpevněná plocha)
13.00 – 16.00
11. 11.
Vstavačová (u retenční nádrže)
13.00 – 16.00
12. 11.
K Hájům x Okruhová
9.00 – 12.00
12. 11.
U Kašny (odstavná plocha)
13.00 – 16.00
18. 11.
Chalabalova (parkoviště u č. 1611/7)
9.00 – 12.00
18. 11.
5. máje (plocha u č. 325)
13.00 – 16.00
19. 11.
K Sopce (zpevněná plocha)
9.00 – 12.00

Michaela Líčková