Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Nový park a venkovní posilovna

V září dokončila naše městská část hned dvě investiční akce zaměřené na volnočasovou aktivitu našich občanů. Dokončena byla další část revitalizace zeleně, díky které vzniknul v lokalitě pod Malou Ohradou při ulici K Sopce nový park s příznačným názvem Malá Ohrada, který byl ve čtvrtek 21. září symbolicky otevřen.

Projekt byl podpořen programem Státního fondu životního prostředí podporující výsadbu zeleně do měst a blízkého okolí. Výše příspěvku ze státního fondu činila 5 700 056 Kč.

Celý projekt revitalizace byl realizován v období od ledna do června 2017 společností Gardenline, která byla vybrána na základě výsledků otevřeného zadávacího řízení. Díky tomuto projektu byla obnovena zeleň, veřejné plochy a odpočinkové zóny v lokalitě kolem valu u Malé Ohrady a v okolí cvičiště v Třebonicích.

Parcely mezi ulicemi Jeremiášova a K Sopce směrem k Prokopskému údolí byly osazeny keři a stromy a své úpravy se dočkalo také okolí hasičského cvičiště v Třebonicích. V okolí valu u Malé Ohrady byly realizovány sadové a parkové úpravy, byl zarovnán terén a zbudována pěší komunikace. Rovněž jsme území osadili městským mobiliářem (lavičky, koše a altány) vhodným k odpočinku.

Další investice se týkala otevření nové venkovní posilovny v ulici Holýšovská. Posilovna byla vybudována za 1,3 mil. Kč, z čehož  1,2 mil. byly pokryty účelovou dotací Magistrátu hl. města Prahy. Jde o vůbec první posilovnu v České republice, kterou realizovala společnost KOMPAN.

Venkovní posilovny získávají stále větší oblibu napříč všemi generacemi po celém světě. Snadné a zábavné cvičení je tak na dosah všem, kteří dbají o svůj zdravý životní styl. Hřiště pro dospělé pod širým nebem zahrnuje vše od jednoduchých hrazd až po složité mechanické konstrukce k procvičení určitých partií. V posledních letech vyrostlo v Praze těchto sportovišť poměrně dost.

Velkou novinkou, kterou se venkovní posilovna v Holýšovské může pyšnit, je umístění QR kódů na většině posilovacích přístrojů. Tyto kódy umožní pomocí chytrého telefonu zobrazit různé cviky pro efektivní trénink. Cílem společnosti KOMPAN, která s touto moderní inovací přišla, bylo vytvořit cvičící prvky dostupné pro všechny, i ty méně zdatné sportovce. Stačí přiložit chytrý telefon k patřičnému QR kódu a vybrat si dostupné cviky dle své úrovně.

Pondělnímu slavnostnímu otevření byl přítomen nejen starosta městské části Praha 13 David Vodrážka, ale také zástupci dánské společnosti KOMPAN, kteří přímo v praxi předvedli, jak jednotlivé cvičební prvky fungují.

Areál venkovní posilovny bude přístupný po celý rok a jeho využívání je samozřejmě zdarma.

Eva Libigerová