Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Svatováclavský chorál zněl pod širým nebem

Ve středu 27. září, v předvečer svátku české státnosti, si senioři Prahy 13 připomněli odkaz sv. Václava. Ten den vyšli od Domu sociálních služeb Lukáš na pochod k prameništi Motolského potoka, aby zde vzdali hold patronu české země. V pravé poledne zazněl za doprovodu živé hudby a zpěvu Svatováclavský chorál, po kterém pronesl k přítomným seniorům a ostatním zástupcům Prahy 13 pár slavnostních vět starosta městské části Praha 13 David Vodrážka. Ten pak převzal od seniorů pamětní list, jehož obsah vyjadřoval úctu tomuto světci. V listě se doslova píše: „Odkaz sv. Václava je stále živý. A svatého Václava, jako morální autoritu, potřebujeme i dnes. Uchovává v nás pocit duchovní sounáležitosti, národní hrdosti a lidské vzájemnosti.“ Akce se setkala s velkým zájmem seniorů i zástupců vedení městské části. Vedle starosty se akce zúčastnil také předseda sociálního výboru Aleš Mareček a řada dalších zastupitelů Prahy 13. Seniorů, dalších hostů a organizátorů se sešlo na padesát. V rámci pochodu se část seniorů věnovala geocachingu, což je hledání skrytých schránek (česky tzv. kešek) pomocí navigačního systému.

Celá akce byla zakončena neformálním opékáním špekáčků u ohně. Zdá se, že tímto pochodem by mohla být založena nová tradice vzdání úcty svatému Václavovi, patronovi české země.

Jiří Mašek, ředitel Střediska sociálních služeb Prahy 13