Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Sametový turnaj na Lužinách

V sobotu 2. prosince se bude v tělocvičně FZŠ Brdičkova na Lužinách konat další ročník volejbalového turnaje amatérských smíšených družstev O pohár kpt. Matýska v.v. Závazné přihlášky se složením startovného přijímá do 28. 11. do 16.00 Jaroslav Matýsek (ÚMČ Praha 13, Sluneční nám 13, tel. 607 613 652, 235 011 239). Prezence proběhne od 7.30 do 8.00 v tělocvičně školy. Startovné je 800 Kč za družstvo (8 hráčů). Předpokládaný konec turnaje s vyhodnocením a předáním cen vítězům bude v 18 hodin. Zhruba o půl hodiny později se ti méně unavení mohou ještě pobavit při hudbě a tanci. Na turnaj zvou amatérské hráče i fandící diváky SDH Třebonice a MČ Praha 13.

Jaroslav Matýsek