Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Studenti mají otevřený celý svět

Školním rokem 2017/18 se Gymnázium mezinárodních a veřejných vztahů Praha, které sídlí ve Stodůlkách, zařadilo mezi velké školy, neboť počet studentů překročil hranici 300. Zájem o toto gymnázium stále stoupá a je to především díky vysoké kvalitě výuky, vlídné a tvůrčí atmosféře a aktivitám, které škola nabízí a zároveň uskutečňuje. Gymnázium má velmi rozvinutou mezinárodní spolupráci. Kromě obvyklých výměnných pobytů škola uskutečňuje dlouhodobé studijní pobyty např. ve španělském gymnáziu v Córdobě nebo v německém Marktredwitzu, spolupracuje se školou v Číně, kdy se každoročně konají vzájemné návštěvy, se sofijskou školou je zapojena do programu Erasmus, realizuje dlouhodobé projekty s Japonskou školou v Praze, realizuje aktivity s velvyslanectvími (např. s mexickým nebo venezuelským). V letošním roce je devět studentů z celého světa součástí tříd vyššího stupně gymnázia. Rok na škole stráví například studentka z USA nebo z Brazílie. Čerstvě je Českou školní inspekcí prověřena kvalita výuky jazyků, která byla vyhodnocena jako excelentní. O škole čtěte více na www.gmvv.cz.

Renáta Zajíčková, ředitelka školy