Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Mládí oslavilo Evropský den jazyků

ZŠ Mládí si rozjezd školního roku tradičně zpříjemňuje oslavami Evropského dne jazyků, který připadá na 26. září. Letos jsme zvolili návrat ke kořenům naší civilizace, k biblickému příběhu o Babylonské věži a zmatení jazyků. Skupiny žáků druhého stupně se při přípravách projektového dne seznámili každá s jedním ze sta nejpoužívanějších jazyků na planetě. Na základě kultury, abecedy či výslovnosti pak vytvořili stovku „kamenů“ Babylonské věže. Výsledná stavba je nakonec přes dva půl metru vysoká. Další aktivitou byla scénka na téma zmatení či nedorozumění. Nejlepší z výstupů pak předvedli v celoškolním finále před publikem vrstevníků a učitelů. Výsledky byly tak zdařilé, že jsme jako nejlepší ocenili hned tři skupiny. Prvostupňoví žáci se do Evropského dne zapojili pomocí tématu Noemovy archy, kterou zaplnili cizojazyčně popsanými siluetami zvířat všech druhů i velikostí. Prostorová instalace jejich práce již zdobí prostory naší školy. Během Evropského dne jazyků tak získala škola hned dvě nové výtvarné dominanty. My, učitelé, jsme se pak opět utvrdili v tom, jak tvořiví a nadšení naši žáci jsou.

Tomáš Klinka, garant projektového dne