Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Náš Strom svobody je v Panské zahradě

V souvislosti s oslavami 100. výročí Československa probíhá celostátní kampaň Nadace Partnerství Stromy svobody, jejímž symbolem jsou stromy, které obyvatelé vysadili u příležitosti vzniku Československa v letech 1918 a 1919. Stromy svobody se sázely i v pozdějších letech (1928, 1945, 1968). Vždy, když si lidé chtěli připomenout a oslavit význam svobody a demokracie. Cílem této roční kampaně je objevit příběhy těchto stromů, pomoci jim získat odborné ošetření a k 100. výročí naší republiky uspořádat celorepublikovou výsadbu nových Stromů svobody.

Do této kampaně se zapojila také naše městská část. Poslední zářijový čtvrtek byla na spodním okraji Panské zahrady slavnostně vysa zena lípa srdčitá – náš Strom svobody, jehož označení je na přírodním kameni s pamětní destičkou. Lípu společně s občany vysadili starosta David Vodrážka, místostarosta Pavel Jaroš a další zástupci ÚMČ Praha 13. Do výsadeb stromů svobody se letos zapojily komunity po celé republice i v zahraničí.

Lípa, náš národní strom, byla od nepaměti uctívána pro svou mohutnost, dlouhověkost a nepochybně i pro své léčivé účinky. Stala se symbolem ochrany, pomoci a lásky. Lidé v minulosti věřili, že lípa dokáže odehnat zlé duchy a svou energií zbavit člověka chmurných myšlenek.

Popřejme tedy naší lípě dlouhý život bez zbytečného strádání a nemocí.

Dana Céová a Anna Pešatová