Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Rekonstrukce prostor s dětským hřištěm v ulici Fingerova.

Ráda bych věděla víc o probíhající rekonstrukci prostor s dětským hřištěm v ulici Fingerova. Už teď jsou zde vykáceny keře. O jak velký zásah se jedná, případně kdy bude realizace dokončena? Na obnovu vnitrobloku Fingerova je již několik let zpracovaný projekt, který počítá s rekonstrukcí dětského hřiště, sportoviště i zpevněných ploch. Projekt byl projednán s veřejností 19. května 2016 a byl přijat s kladnými ohlasy bez připomínek. Realizaci projektu obyvatelé městské části žádali také na veřejném fóru občanů na podzim roku 2017.

Jelikož se jedná o finančně velmi nákladnou záležitost, bylo nutné požádat o dotace Magistrát hl. m. Prahy. Z prostředků městské části není bohužel možné takový projekt ufinancovat. V letošním roce jsme přijali dotaci na část projektu, proto v současné době zahajujeme stavbu dětského hřiště. Dosluhující herní prvky a oplocená malá hřiště jsou v současné době roztroušena po celé ploše vnitrobloku. Cílem projektu je vytvořit souvislou herní plochu a prostor sjednotit. Všechna stávající hřiště budou odstraněna s výjimkou oploceného hřiště v krajním rohu bloku. Budou odstraněny některé keře a 3 menší stromy v centrální části bloku. Nově se zde vytvoří jedna herní plocha na straně u bytových domů. Cílem je sjednotit hřiště tak, aby maminky s menšími dětmi u dětského hřiště pro nejmenší viděly také na své starší děti hrající si na vedlejší ploše. Část pro nejmenší děti bude oplocena a umístěna ve stínu pod stávajícími vzrostlými stromy. Na tuto plochu bude navazovat neoplocená část pro starší děti, kde rozmístíme moderní herní prvky. Děti se mohou těšit na pískoviště, kolotoč, houpačky i pro nejmenší, hrady se skluzavkami a lezeckou stěnou, péráky, trampolínu, lehací vahadlovou houpačku a další prvky pro nácvik rovnováhy. Hřiš tě dostane pryžový povrch oživený grafikou s 3D prolézacím prvkem. Povrch SmartSoft je vysoce bezpečný, extrémně trvanlivý a beze spojů, certifikovaný dle požadovaných norem. V okolí proběhnou nutné sadové úpravy. Nově bude vysazeno 15 vzrostlých stromů, které doplní chybějící jedince ve stávajících stromořadích. Bude se jednat o javory, jírovce, platany, gingo a vhodný druh jeřábů. Projekt počítá i s úpra vou části okolo plastiky „Kamenožrouta“ směrem ke škole. Bude zde osazen nový mobiliář a založen záhon trvalek a nižších keřů. Druhy trvalek a travin jsou zvoleny tak, aby odolávaly suchu a postupně vykvétaly. Pro jarní efekt jsou zde navrženy vtroušené cibuloviny. Stavbu řeší odbor životního prostředí a bude dokončena do konce roku 2018. Odbor životního prostředí po ukončení stavby převezme hřiště zpět do údržby.

Ing. David Vodrážka
starosta Prahy 13