Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Úprava jízdního řádu autobusové linky č. 168

Pane starosto, společnosti ROPID byla doručena petice občanů Prahy 13 za úpravu jízdního řádu autobusové linky č. 168, o které jste byl v září informován. Vyhovění této petici je důležité pro včasnou dopravu našich dětí do škol v Praze 13. Souhlasíte s obsahem petice?

V září došlo k úpravě intervalů jízdního řádu autobusu č. 168. Ten začal dojíždět do zastávky Za Mototechnou, kterou ráno používají především děti pro dopravu do svých škol, o 3 minuty později. Tato změna navazovala na změnu trasy midibusových linek v oblasti Prahy 6 (linky č. 108 a 216), se kterými je linka 168 provázána. Tento konkrétní spoj tedy začal od září přijíždět do zastávky Za Mototechnou o tři minuty později, což znamenalo, že se děti do škol dostaly se zpožděním. Stížnost považuji za oprávněnou, petici jsem podpořil a požádal Regionálního organizátora pražské integrované dopravy (ROPID) o prověření možnosti posunu příjezdů linky č. 168 o několik minut dříve v kratších intervalech. Petici a našemu požadavku bylo vyhověno. Všechny spoje linky 168 jsou posunuty o 5 minut oproti pravidelnému jízdnímu řádu. Nově tak bude tento školní spoj přijíždět na zastávku Za Mototechnou v 7.27 hodin. Změna je realizována již od 29. října, nicméně nejdůležitější ranní spoj svážející děti do škol přijíždí na zastávku dříve už od 8. října. Rovněž intervaly příjezdu autobusů jsou v době ranní a odpolední špičky zkráceny na 15 minut.

Ing. David Vodrážka
starosta Prahy 13