Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Do „Klausovky“ nejen za tenisem

Většina škol se snaží využít dvouměsíční letní prázdniny k různým rekonstrukcím a stavebním úpravám, aby své brány mohly v září žákům výotevřít ve zcela novém kabátě. Nejinak tomu bylo v létě v Základní škole Klausova na Velké Ohradě, kde v tuto dobu vládl čilý stavební ruch. Za necelé čtyři měsíce zde vyrostl nový sportovní areál, jehož součástí je víceúčelové hřiště, které je opatřeno novým umělým povrchem z bezpečného polyuretanu. Žáci tady mohou trénovat nejen skok do dálky a do výšky. Nové sportoviště nabízí možnost zahrát si házenou, malou kopanou, basket i volejbal. Současně mohou žáci využívat i nově zrekonstruované tenisové kurty.

Brány dlouhodobě očekávaného sportovního areálu byly slavnostně otevřeny v úterý 8. října za přítomnosti starosty naší městské části Davida Vodrážky, místostarostky Marcely Plesníkové a ředitele školy Petra Neuvirta. A samozřejmě žáků školy. Ti nenechali nic náhodě a připravili opravdu velkolepý program, při kterém nechyběl zpěv, hudba ani tanec.

Za poměrně krátkou dobu zde bylo vybudováno multifunkční centrum, které bude sloužit žákům nejen v hodinách tělesné výchovy, ale i mimo ni.

Celková rekonstrukce vyšla přibližně na pět milionů korun.

Michala Králová