Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Nesnesitelný zápach z výrobny krmiva pro zvířata

Nesnesitelný zápach z výrobny krmiva pro zvířata, kterou provozuje společnost VAFO Praha, s.r.o., dlouhodobě obtěžuje tisíce lidí nejen z Prahy 13. Jakým způsobem proti tomu radnice bojuje?

Bohužel již přes deset let znepříjemňuje život obyvatelům západního okraje Prahy zápach, pocházející z chrášťanské továrny na psí granule, z jejíž výrobní linky pochází známé krmivo značky Brit. Lidé se oprávněně zlobí a ptají se proč.

Odpovědně mohu říci, že mi tato nepříjemná, život obtěžující záležitost není vůbec lhostejná, stejně jako neustále přibývající stížnosti od občanů. Ze své pozice starosty třináctky se snažím mnoha aktivitami pomoci ke zdárnému vyřešení vzniklé situace, přestože faktem zůstává, že zdroj zápachu se nachází ve Středočeském kraji a ÚMČ Praha 13 není věcně ani místně příslušný k vyřizování těchto doručených stížností.

V posledních letech je však situace s šířícím se a pravidelně se opakujícím zápachem již neúnosná. Občany i vedením naší městské části je vnímána jako velký problém, který není možné ignorovat! Stejný osud postihl i obyvatele Zličína, Řep nebo Řeporyjí. Přestože jsme komunikovali s mnoha institucemi, náš problém celou dobu nikoho nezajímal. Proběhla již celá řada petic, demonstrací a jednání, zastání jsme nenašli ani u vedení Prahy, středočeské hejtmanky, České inspekce životního prostředí ani Ministerstva životního prostředí. Jediným výsledkem jednání oslovených institucí, které si tento problém přehazují jako horký brambor, jsou tisíce naštvaných lidí a pět naštvaných starostek a starostů. Proto se rada naší MČ tímto problémem zabývala na svém zasedání dne 23. září a vydala usnesení, ve kterém žádá společnost VAFO Praha, s.r.o., o okamžité ukončení výroby z důvodu obtěžujícího zápachu zatěžujícího občany MČ Praha 13 a žádá v něm primátora o zjednání nápravy v této věci.

Tímto krokem jsme iniciovali svolání společného jednání zástupců dotčených městských částí hlavního města Prahy, na kterém bylo konstatováno, že hlavní město Praha musí v této věci jednoznačně podpořit snahu uvedených městských částí chránit životní prostředí a životní standardy a komfort svých obyvatel. Starostky a starostové zápachem nejvíce zasažených městských částí Praha – Zličín, Praha 17, Praha 13, Praha – Řeporyje a Praha 6 proto napsali otevřený dopis primátorovi hlavního města s výzvou k okamžitým a zásadním krokům, ze kterého cituji:


„My, níže podepsané starostky a starostové pražských městských částí zasažených zápachem z výroby společnosti VAFO Chrášťany, Vás, vážený pane primátore, proto vyzýváme, abyste:

  • vyvolal jednání s vedením Středočeského kraje, kde bude tento problém řešen • vedl jednání s představiteli Ministerstva životního prostředí a Ministerstva zdravotnictví, potažmo s představiteli České inspekce životního prostředí a Hygienické stanice hl. m. Prahy, vedoucí k ochraně obyvatel hl. m. Prahy před zápachem z výrobny VAFO
  • vedl jednání s vedením společnosti VAFO vedoucí k zastavení šíření zápachu z výroby krmiv, případně k omezení, či úplnému zastavení výroby
  • prověřil možnost podání a připravil návrh žaloby na zastavení výroby ve společnosti VAFO.“

Naše snahy současně podporují i lidé ze spolku Praha pro život, kteří uspořádali dne 19. září demonstraci před budovou Ministerstva životního prostředí, aby důrazně upozornili na to, že tento problém je nejen velmi nepříjemný, ale i zdraví škodlivý a jeho definitivní vyřešení již nesnese odkladu.

Jejich aktivity vedení naší městské části velmi vítá a podporuje.

Vzhledem k tomu, že v době uzávěrky tohoto čísla zpravodaje STOP ještě nebyla známa reakce na otevřený dopis primátorovi, přineseme vám tyto informace v dalším vydání.


Ing. David Vodrážka
starosta Prahy 13