Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Úřední hodiny radnice

Své záležitosti si můžete přijít na Úřad městské části Praha 13 vyřídit vždy v pondělí a ve středu od 8.00 do 18.00, v úterý a ve čtvrtek vždy od 8.00 do 13.00. Vyřízení občanských průkazů, cestovních dokladů, ověřování a informací, využití služeb CzechPoint a pokladny je možné také v pátek od 8.00 do 13.00. Podatelna je občanům k dispozici vždy v pondělí a ve středu od 8.00 do 18.00, v úterý a ve čtvrtek od 8.00 do 16.00 a v pátek od 8.00 do 14.30.

-red-