Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Podzimní celosvětový úklidový den

V sobotu 21. září proběhl v pořadí již druhý Celosvětový úklidový den (World Cleanup Day). Dobrovolníci ze všech koutů světa vyrazili uklidit nepořádek z lesů, řek, pláží, parků a ulic. Podle svých časových možností se k akci připojili i občané Prahy 13. V průběhu měsíce září a října vyrazily do terénu již osvědčené skupiny dobrovolných úklidářů. Odvoz sebraného odpadu opět zajistil odbor životního prostředí. Pan Ondrejka nás informoval o úklidové akci v okolí Velké Ohrady. Kromě drobného odpadu se našlo i několik větších předmětů jako byl koberec nebo kancelářská židle. Obdivuhodný kus práce opět odvedla skupina Trash Hero Praha okolo Zdeňka Hostaše. Navázali na úklid poblíž zastávky Šafránkova, který prováděli v srpnu. V tamním lesíku se nacházela opravdu odporná černá skládka, kterou jsem viděla na vlastní oči. Terén je velmi špatně přístupný a odpad bylo nutné dopravovat k zastávce, aby jej mohli naši pracovníci odvozit. IKEA tašky byly neodmyslitelnou součástí úklidu, protože jsou pevnější než obyčejné pytle na odpadky. Dobrovolníci odpadky do tašek sebrali a odnášeli na místo odvozu u zastávky. Dohromady z lesa vynosili 779 kg odpadu. Z toho 635,5 kg směsi, 28,5 kg plastu, 36 kg skla, 45 kg kovu, 34 kg elektroodpadu a cca 85 injekčních stříkaček. Úklidáři vytřídili také asi 4 kg baterií. Nacházely se zde i zbytky barev a elektroodpad. Úklidu se zúčastnilo 10 lidí. Nálezy injekčních stříkaček pracovníci oznámili městské policii na linku 156. Další tým byl již tradičně z Centrály KB. Dobrovolníci sebrali několik pytlů odpadů z nepřístupných remízků v Centrálním parku. Pracovníci SAPu utvořili další úklidovou skupinku a sebrali asi 70 kg odpadů z okolí metra Nové Butovice. Do úklidů se také letos zapojil spolek Makču Pikču – Zelený kopec okolo Luboše Petříčka. Ti se zaměřují na haldu v Centrálním parku. Akce se zúčastnilo 18 sousedů ze žlutých domů v ul. Volutová. Posbírali cca 250 kg odpadu, z toho bylo vytříděno 80 kg (sklo, plast, plechovky). Akce byla zakončena přátelským posezením na haldě a diskuzí o její budoucnosti. Do boje s nepořádkem se aktivně zapojily i základní školy. Žáci a učitelé FZŠ Brdičkova se k celorepublikové akci Ukliďme svět, ukliďme Česko připojili již po několikáté. Úklidovým dnem se pro ně stal pátek 20. září.

Výsledkem zhruba hodinové práce bylo 20 pytlů odpadků. Bohužel sesbírané odpadky zdaleka nebyly jen od dětí, ale především od neukázněných dospělých. Například žehlicí prkno, lehátko…, to určitě nejsou věci, které by vyhodily děti. Ve středu 25. září proběhla úklidová akce v ZŠ Klausova. Letos s mottem Mezi odpadky se nám žít nechce. Dopoledne se do úklidu zapojily všechny třídy, odpoledne pomohli i rodiče. Celodenní akci zakončilo společné posezení u ohně.

Všem pilným úklidářům děkujeme, jejich obětavosti si moc vážíme a těší nás, že jsou mezi námi takoví lidé, kteří ve svém volném čase dělají tak nepříjemnou, ale záslužnou práci. Díky letošním dobrovolnickým úklidům výrazně ubylo černých skládek. Těší nás i to, že se zapojují mladí lidé, kteří chtějí mít hezké okolí. Přestože odvoz a likvidace odpadů stojí odbor životního prostředí desítky tisíc korun z rozpočtu, považujeme tuto práci za velice prospěšnou. Jen nám je vždy líto, že dobrovolníci i pracovníci našich firem musí uklízet po lidech, kterým jsou čistota a pořádek v okolí našich domovů lhostejné a často veřejná prostranství sami znečišťují.

Dana Céová, OŽP