Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Svatováclavský chorál

Ve čtvrtek 26. září, v předvečer svátku české státnosti, si senioři Pra - hy 13 připomněli odkaz sv. Václava. Stalo se tak již potřetí za sebou. A jak jinak než u prameniště Motolského potoka, kam senioři dorazili ze Střediska sociálních služeb Prahy 13. Délka pochodu byla zhruba tři kilometry. Po cestě se povídalo, cvičilo a přišla řeč i na péči o krajinu, hospodaření s vodou nebo výsadbu nových stromů. V cíli pak proběhlo slavnostní uctění památky našeho bezesporu nejvýznamnějšího světce, sv. Václava. Přesně v pravé poledne zazněla česká hymna v podání pěveckého sboru zpívajících seniorek Prahy 13, slavnost byla tradičně zakončena společně zazpívaným Svatováclavským chorálem. Živou hudbu obstarala skupina A proč ne. Akce se tradičně setkala s velkým zájmem – seniorů, zástupců vedení městské části a organizátorů se u prameniště Motolského potoka sešlo více než sedmdesát. Svatováclavský pochod byl zakončen neformálním táborákem a opékáním špekáčků.

Jiří Mašek, ředitel SSSP13