Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Poděkování

Společnost Život dětem tímto srdečně a s úctou děkuje dětem, rodičům a zaměstnancům Základní školy Kuncova za účast v podzimních Srdíčkových dnech 2020 a za finanční částku 12 899 Kč získanou prodejem předmětů s logem Život dětem. Částka bude použita na pomoc dětem se závažnými onemocněními, které jsou stabilně odkázány na domácí péči svých rodičů a to konkrétně na pořízení rehabilitačních a kompenzačních pomůcek, na úhradu zdravotnického materiálu, speciální výživy, rehabilitačních pobytů apod. Děkujeme vám, že nám pomáháte proměnit dětské slzy v úsměv. Více na www.zivotdetem.cz.

Zdenka Hollerová