Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Pomáháme v době pandemie

V současné situaci ohrožení pandemií nabízí Farní charita Stodůlky pomoc a podporu primárně seniorům, dlouhodobě nemocným a rodinám. Seniorům a dlouhodobě nemocným nabízí naši dobrovolníci možnost nákupu, donášky léků a pravidelnou i jednorázovou telefonickou podporu. Veškerá pomoc probíhá bezkontaktně, abychom zajistili bezpečí našich klientů i dobrovolníků. Rodinám, zejména těm, které si nemohou dovolit placené služby, nabízíme on-line doučování dětí. Je určené žákům, pro které není on-line výuka v rámci školy dostačující a potřebují v některých oblastech větší podporu. Jsme si také vědomi zásadního vlivu pandemie na ekonomickou situaci rodin s nižšími příjmy nebo rodin samoživitelů. Mohou využít naši materiální a potravinovou pomoc a mohou se na nás obracet v situacích, kdy nejsou schopni zajistit ekonomický chod domácnosti. Snažíme se pružně reagovat na potřeby občanů Prahy 13, a tak se nabídka naší pomoci může v průběhu pandemie měnit. Tyto informace jsou platné v době uzávěrky STOPu, pro aktuální informace nás kontaktujte na e-mailu pomoc@stodulky.charita.cz, tel. 731 780 587, sledujte také náš Facebook nebo webové stránky www.stodulky.charita.cz.

Helena Ryklová, ředitelka