Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Povedená oslava Aktisu

V sobotu 12. září jsme v rámci oslav 20. výročí založení klubu uspořádali sportovně společenský den. Vše odstartovalo v deset hodin na hřišti ZŠ Janského, kde proběhl „sranda“ závod v netradičním víceboji. Ten se skládal z běhu na 50 m pozadu, skoku dalekého pozadu, hodu pingpongovým míčkem, běhu na 50 m pod překážkami a hodu frisbee. Ačkoliv se jednalo o závod, výsledky nebyly tentokrát to nejdůležitější. Hlavní byla skvělá nálada, takže zvítězili všichni, kdo se zúčastnili. K povedené akci přispělo i to, že naše pozvání přijal trojnásobný halový mistr světa a trojnásobný halový mistr Evropy v běhu na 400 m Pavel Maslák. Ochotně se vyfotil se všemi zájemci a rozdal spoustu podpisů.

V odpoledních hodinách pokračoval program v zahradní restauraci Na Cvičišti, kde pokračovala přátelská a pohodová atmosféra. Všichni účastníci si mohli prohlédnout výstavku fotek zachycujících průřez dvaceti lety Aktisu, nebo si mohli splnit vědomostní kvíz z historie klubu. Vše bylo zakončeno opékáním buřtů. A protože i počasí nám bylo nakloněno, moc jsme si to všechno užili. Děkujeme všem za účast a příjemně strávený den.

Radek Bártl