Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Z historie Keltského stromového kalendáře

Jak mnozí víte, máme v Centrálním parku nedaleko metra Lužiny zajímavý artefakt Keltský stromový kalendář. Najdete ho okolo menhiru. Připomíná minulost území Nových Butovic, kde kdysi stálo významné keltské hradiště. Nacházelo se na vyvýšenině v západní části protáhlého ostrohu, který obtéká Prokopský a Dalejský potok. Tuto slavnou minulost připomíná také část znaku městské části, kde zeď symbolizuje rozlehlý, novodobý obytný komplex a mušle nejrůznější archeologické nálezy ze starověku.

Dle pamětníků vznikl v roce 2002 zajímavý nápad vytvořit v Centrálním parku menhir, který tvoří kámen z nedalekého kamenolomu. Aby nebyl tak sám, přišel další nápad a to vysadit kolem něho stromy, které budou připomínat Keltský stromový kalendář. Celá akce mohla být realizována díky výtěžku z dobrovolného vstupného vybraného tehdy na Koncertu pro park. Samotná výsadba dřevin proběhla 20. října 2002 po instalaci menhiru. Dnes je to již 18 let. Jedná se o kruh o průměru 16,7 metru z třinácti dřevin vysázených okolo menhiru symbolizující keltský astrologický kruh. Jednotlivé dřeviny jsou vysázeny v rozestupech 4 metrů od severu po směru hodinových ručiček v následujícím pořadí: bříza bělokorá, jeřáb ptačí, jasan ztepilý, olše lepkavá, vrba bílá, hloh jednosemenný, dub letní, dub zimní, líska obecná, réva vinná, břečťan popínavý, trnka obecná, bez černý. Vedle známého čínského zvěrokruhu tedy existuje v astrologii také keltský stromový kalendář. V něm má každý jedinec dle termínu narození přiřazen konkrétní strom či keř, pro který jsou typické určité charakterové vlastnosti. Zmiňovaný kalendář stromové magie spadal do keltského náboženského systému a byl předáván z generace na generaci. Možná už není úplně jisté, které dřeviny keltové do svých kalendářů zařadili. Dostupné informace se rozcházejí. Nejčastěji jsou však uváděny druhy topol, kaštan, jasan, habr, osika, buk, jabloň, jedle, jilm, cypřiš, modřín, borovice, vrba, lípa, dub, líska, bříza, cypřiš. Každopádně se jednalo o stromový kalendář o třinácti lunárních měsících.

Náš symbolický Keltský stromový kalendář okolo menhiru je tedy spíše připomínkou dávných moudrostí předků. Přesto však představuje místo v parku, které vám poslouží k odpočinku a načerpání energie, kterou stromy i kameny vydávají. Ne všechny dřeviny v kruhu jsou v dobré kondici. Vzhledem k tomu, že mají různé nároky na vláhu i půdní podmínky, vykazují různou vitalitu. Například olši se v tomto suchém prostředí moc nedaří. Přesto je stromokruh funkční a patří k zajímavostem Centrálního parku. Stromový kalendář se stal turistickým cílem a odkazuje na něj nejeden web. Bod, kde se nachází menhir, je vyznačen v turistické mapě na www.mapy.cz. Původní informační tabulka již opršela a pak se kamsi ztratila. Mnozí z vás toto místo navštěvují a obrací se na nás s dotazem k jeho historii a druhové skladbě dřevin. Rozhodli jsme se informační tabulku obnovit, aby se návštěvníci mohli seznámit s historií i druhovou skladbu kalendáře přímo na místě.

Dana Céová, odbor životního prostředí