Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Pomáhejte s námi tam, kam oko nedohlédne!

Chtěli byste podpořit dobrou věc a vidět výsledek své aktivity? Staňte se dobrovolníkem a pomáhejte přímo lidem, kteří vaši pomoc uvítají. Dobrovolnické centrum neziskové organizace Okamžik, z.ú., hledá další dobrovolníky do akreditovaného programu, ve kterém dobrovolníci doprovázejí nevidomé lidi k lékaři, na úřady, na nákupy nebo dlouhodobě poskytují nevidomým vizuální pomoc doma, při sportu, kulturních aktivitách, předčítání atd.
Pro spolupráci s nevidomými vás vybavíme důležitými informacemi a dovednostmi při školení dobrovolníků a dále vám průběžně poskytneme podporu. Našimi požadavky jsou věk nad 18 let a ochota setkávat se s nevidomým klientem dle vašich časových možností – cca jednou až třikrát za měsíc. Nejbližší cyklus školení dobrovolníků – vždy v úterý od 17.00 do 20.00 – 1. část – 2. listopadu, 2. část – 9. listopadu, 3. část – 16. listopadu. Pro vstup do dobrovolnického programu je třeba absolvovat všechny tři části. Školení dobrovolníků předchází osobní schůzka. Pokud vás naše nabídka oslovila, kontaktujte nás, abychom se dohodli na termínu úvodní schůzky. Těšíme se na spolupráci. Kontakty: www.okamzik.cz, e-mail: dc@okamzik.cz, telefonní čísla: 233 379 196, 775 209 055, 604 841 926.

Marie Matějů