Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Vzniká nový domov pro lidi s autismem

Diakonie Praha staví ve Stodůlkách nový domov pro lidi s autismem. Celý projekt bude stát zhruba 20 milionů korun, stavba od srpna běží a je potřeba plně pokrýt její financování. Část peněz stále chybí. Diakonii se podařilo sehnat velkorysého dárce, který zdvojnásobí peněžní dary došlé na speciální sbírkové konto od 25. 10. do 10. 12. 2021.

Podpora od veřejnosti má teď tedy ještě větší význam. Pomozte i vy.
Sbírkové konto: 20001-127747339/0800.

Toto centrum zajistí důstojný život budoucím klientům a zároveň dodá naději a sílu rodinám, které o své blízké s autismem pečují. Situaci přibližuje paní Kateřina, právě takovým rodinám by mělo nové zařízení přinést nové možnosti a vyhlídky.
„Náš syn Tom trpí těžší formou autismu. Péče zabírá téměř veškerý volný čas, je to permanentní služba. Často jsme si sáhli až na dno svých sil. Přesto všechno je Tom naším milovaným dítětem, které dokáže být milé a umí nás potěšit. Naším největším přáním je, aby byl ve svém životě spokojený a šťastný. Důležitý úkol nás ale teprve čeká – najít v budoucnu pro Toma celoroční domov, kde o něj bude dobře, kvalitně a profesionálně postaráno. Najít místo, kde se bude cítit dobře, až my nebudeme schopni se o něho tak intenzivně starat. Když mluvíme s rodiči dětí a dospělých s podobným postižením, všichni cítíme totéž. Strach, abychom své děti do budoucna zajistili. Samy svou životní cestu nezvládnou. Důstojných domovů pro lidi s autismem je bohužel žalostně málo. Cítím vděk, že Diakonie Praha jeden takový právě chystá. Prosím, pomozte jeho stavbu dotáhnout do cíle, má to velký smysl.“
Více na www.novydomov.diakonie.cz.

Barbora Dukátová