Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Harmonogram přistavení velkoobjemových kontejnerů

Kontejnery budou přistaveny pouze po dobu 4 hodin, a to od 16 do 20 hodin. Upozorňujeme, že do kontejnerů lze odložit následující objemné odpady: starý nábytek, koberce a linolea, matrace, lyže, snowboardy, kola, zrcadla, umyvadla, WC mísy. Nelze odložit: nebezpečný odpad, živnostenský odpad, bioodpad, stavební odpad, pneumatiky, elektrospotřebiče,televizory, PC monitory, počítače, lednice, mrazáky, sporáky.

datum
stanoviště
31. 10. – po
Drimlova – parkovací záliv vedle kontejnerů na tříděný odpad
31. 10. – po
Kettnerova – parkoviště u trafostanice naproti č. 2053/18
1. 11. – út
Husníkova – parkoviště u trafostanice
2. 11. – st
Vlachova x Šostakovičovo náměstí – na chodníku proti č. 1511/8
3. 11. – čt
Bašteckého x Janského
7. 11. – po
K Fialce – plocha u č. 1219 (bývalá prodejna potravin)
7. 11. – po
Sezemínská – parkoviště u trafostanice
8. 11. – út
Böhmova – parkoviště u kotelny
8. 11. – út
Volutová – parkoviště proti č.p. 2518/6
9. 11. – st
Nad Dalejským údolím – záliv v komunikaci
10. 11. – čt
5. máje
14. 11. – po
Chlupova – proti č. 1800 (u MŠ)
15. 11. – út
Ovčí hájek – parkoviště proti č. 2159/16
21. 11. – po
Janského – parkovací záliv u lékárny (u č. 2254)
22. 11. – út
Chalabalova – NN 3447, parkoviště u domu č. 1611/7
23. 11. – st
V Nové vsi x K Návrší
24. 11. – čt
Nušlova – chodník u č. 2576/6 (výjezd z garáží)
28. 11. – po
K Sopce – parkovací záliv
29. 11. – út
Kuchařova x Svitákova
30. 11. – st
Kettnerova – proti č.2059 (u trafostanice)
1. 12. – čt
Pavrovského x Přecechtělova (rozšířená plocha u kontejnerů na směsný odpad)
5. 12. – po
Petržílkova – parkoviště u č. 2267/12
6. 12. – út
Vackova – parkovací záliv u domu č. 1540/2
7. 12. – st
Amforová – proti č. 1895/24
8. 12. – čt
Janského – parkoviště naproti Janského 2370/91

Jitka Zámorská, OŽP