Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Oprava lávky pro pěší

Od 1. září je z důvodu opravy úplně uzavřena také lávka nad ul. Pod hranicí. Její oprava bude ukončena 30. listopadu 2022.

-red-