Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

První zastupitelstvo po komunálních volbách

Pane starosto, proběhlo první zastupitelstvo po komunálních volbách, jak z Vašeho pohledu proběhlo a jaké změny se v zastupitelstvu staly?

Ustavující jednání zastupitelstva naší městské části bylo velmi věcné a vážím si profesionálního přístupu všech přítomných. V první řadě děkuji přítomným za opětovné zvolení starostou. Je to pro mne obrovská pocta a také velký závazek. I po dvaceti letech ve funkci, i když je to už po šesté, kdy jsem byl takto zvolen, to ve mně vyvolává mimořádný pocit. Děkuji za podporu i za důvěru, kterou jsem získal od kolegů zastupitelů. Moc si toho vážím! Jednání nového zastupitelstva beru jako nový, silný impulz naplňovat program a pracovat pro všechny občany Třináctky. S energií a chutí budeme měnit naše město k lepšímu. Složení zastupitelstva je v tomto volebním období obměněné, zastoupeny jsou zde nově tři strany, které v předchozím zastupitelstvu nebyly a nové mandáty získalo celkem třináct zastupitelů. Což je více než třetina. Věřím, že noví zastupitelé spolu s těmi, kteří své funkce obhájili, přispějí k dalšímu kvalitnímu rozvoji naší městské části. Novinkou tohoto volebního období je počet místostarostů. Zastupitelé rozhodli, že zde bude nové působit místostarosta pro územní rozvoj a informatiku. Z logických důvodů je zřejmé, že digitalizace a informatika neustále zvyšuje nároky na chod úřadu a je tedy nutné se jí systematicky věnovat i v součinnosti s dalšími úřady a organizacemi státní správy. Druhou oblastní, které se bude věnovat je územní rozvoj. Naše městská část se neustále rozvíjí, což je jasný a pozitivní signál toho, že se zde lidem dobře žije a pracuje. Přináší to samozřejmě velmi širokou agendu a také nemalé úsilí zajistit potřebnou infrastrukturu pro nově vznikající celky. Důležitým prvkem je ale neustále dbát na to, aby se kvalita života stávajících obyvatel zlepšovala minimálně stejně, jako těm, kteří se nastěhují do nových bytových domů. Zajistit školy, školky, volnočasové aktivity, dopravní dostupnost a veškeré další služby obyvatelům musíme všichni společně. Radnice není o jednom člověku, je to široký tým lidí, kteří jsou profesionály ve svých specializacích. Všem touto cestou přeji hodně úspěchů a těším se další spolupráci.

Prvním a velmi zásadním bodem jednání nového zastupitelstva bylo projednání a schválení rozpočtového provizoria. Co to vlastně je a proč se muselo schvalovat již teď?

Rozpočtové provizorium je standardní ekonomický nástroj, který vychází ze zákona o rozpočtových pravidlech územních celků. Umožňuje tak v době, kdy není schválený rozpočet, čerpat poměrnou část finančních prostředků podle loňského rozpočtu. Rozpočet naší městské části se schvaluje vždy až po schválení rozpočtu Hlavního města Prahy. Z probíhajících jednání na HMP je zřejmé, že schvalování rozpočtu bude zdlouhavou záležitostí. Z praktických důvody jsme tedy schválili rozpočtové provizorium, abychom měli jistotu, že v lednu, popř. i v dalších měsících budeme moci uhradit výdaje, které jsou plánované. Rozpočtové provizorium na rok 2023 vychází z rozpočtu roku 2022 a měsíčně činí 1/12 celkové sumy. Navíc bylo třeba schválit finanční prostředky nad rámec celkového objemu rozpočtu. Ty se týkají především zvýšených cen energií, vody i nájmů, pojištění majetku, rekonstrukce výtahu v poliklinice Lípa a také například zimní údržby komunikací. Provizorium slouží k tomu, abychom v lednu, popř. i v dalších měsících byli schopni pokrýt finanční závazky i v případě, že HMP nebude mít schválený rozpočet a tím pádem ani naše městská část.

Ing. David Vodrážka starosta Prahy 13