Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Poděkování

Vážený pane starosto,
dovolte mi, abych jako starosta obce Hřensko co nejupřímněji poděkoval jak Vám, tak celému zastupitelstvu MČ Praha 13 za finanční dar ve výši 100 000 Kč, který jste nám zaslali v souvislosti s ničivým požárem, jenž nás postihl na konci měsíce července t. r. Věřte, že si velmi vážíme vstřícnosti a rychlosti zaslání této finanční částky, která je důkazem toho, že si racionálně uvědomujete obtížnost naší situace při obnově místní infrastruktury a našich dvou soutěsek, jak Divoké, tak Edmundovy. Právě tyto jsou zmíněným požárem výrazně zdevastovány a naší společnou snahou bude zaměřit se na jejich včasnou obnovu s takovou rychlostí a elánem, abychom turistickou sezonu a plavby na nich, mohli zahájit již 1. dubna 2023. Chci Vás ujistit, že výhradně pro tyto účely bude použita vaše finanční pomoc, kterou vnímáme jako nezpochybnitelnou solidárnost vůči naší obci a jíž si velmi vážíme. Věřte, že vaši vstřícnost budeme veřejně prezentovat.

V úctě Judr. Zdeněk Pánek, starosta