Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Ocenění pro ZŠ Mohylová

Základní škola Mohylová v Praze 13 obhájila bronzový certifikát v programu Skutečně zdravá škola, který se zaměřuje na kulturu zdravého a udržitelného stravování.
„Školám v naší městské části se dlouhodobě daří udržovat vysokou laťku nejen ve vzdělávání, ale také v dalších činnostech.

Z volnočasových aktivit zmiňme kupř. širokou škálu kroužků pro děti a samozřejmě oblíbené příměstské tábory. K ocenění Skutečně zdravá škola gratuluji všem, kdo se o něj zasloužili! Je vidět, že školní jídelny již nemusí být gastronomickým strašákem a kompletní program podporující zdravý životní přístup lze úspěšně uplatnit i ve školách,“ řekl starosta Prahy 13 David Vodrážka.

„Program Skutečně zdravá škola se netýká pouze školní jídelny, ale zaměřuje se také na celkový přístup dětí i dospělých k životu. Škola pomáhá dětem si vytvořit představu, odkud jídlo pochází a jak se vlastně získává. Děti si tak nenásilně osvojují základy zdravých stravovacích návyků a znalosti, dovednosti a postoje nutné pro udržitelný život. Do celého procesu jsou zapojeni také rodiče a zaměstnanci školy a společné úsilí všech zainteresovaných již po druhé přineslo skvělé ocenění,“ zdůraznila místostarostka Marcela Plesníková. Program Skutečně zdravá škola komplexně rozvíjí kulturu stravočeský vání ve všech environmentálních, hospodářských, společenských a zdravotních souvislostech. Téma jídlo zůstává natolik univerzální a komplexní, že prostupuje prakticky všemi vzdělávacími oblastmi, od předškolního vzdělávání až po 2. stupeň základních škol. Současně se jedná o praktický obor týkající se každodenního života téměř všech obyvatel.

Lucie Steinerová