Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Ukliďme si školu

Ve čtvrtek 22. září se naše škola zapojila do environmentálně zaměřené akce Ukliďme svět. Ukliďme Česko. V dopoledních hodinách se do úklidu areálu školy a jejího okolí zapojily všechny třídy spolu s učiteli a odpoledne ruku k dílu přiložili i rodiče našich žáků. Odměnou za odvedenou práci bylo podvečerní grilování a opékání špekáčků.

Renata Vondráková, ZŠ Klausova