Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

ZPRÁVY ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA A RADY

Kompletní seznam usnesení a jejich úplné znění najdete na internetových stránkách www.praha13.cz v oblasti Samospráva nebo v Odboru – kancelář starosty, Sluneční nám. 13, Praha 13, 5. patro radnice.

ZASTUPITELSTVO MČ PRAHA 13 NA SVÉM USTAVUJÍCÍM ZASEDÁNÍ DNE 19. 10. 2022 MJ.

schválilo

rozpočtové provizorium MČ Praha 13 na rok 2023

zvolilo

předsedy, místopředsedy a tajemníky výborů ZMČ Praha 13 zřízených pro volební období 2022 - 2026

předsedkyní výboru majetkového Yvetu Kvapilovou, místopředsedkyní Ludmilu Tichou, tajemnicí Martinu Schürrer

předsedkyní výboru sociálního Petru Dymlovou, místopředsedkyní Miladu Staňkovou, tajemnicí Blanku Vildovou

předsedou výboru pro místní Agendu 21 Víta Bobysuda, místopředsedkyní Yvetu Kvapilovou, tajemnicí Hanu Zelenkovou

předsedou výboru pro dopravu a bezpečnost Josefa Zobala, místopředsedou Petra Prause, tajemnicí Lucii Meuerovou

předsedou výboru pro evropské fondy a informatiku Vojtěcha Provazníka, místopředsedou Josefa Zobala, tajemníkem Martina Šmída

předsedou výboru pro výchovu a vzdělávání Petra Prause, místopředsedou Víta Bobysuda, tajemníkem Jana Šafira

předsedkyní výboru pro životní prostředí Ludmilu Tichou, místopředsedou Pavla Prokeše, tajemnicí Janu Gilíkovou

zvolilo

Kontrolní výbor ZMČ Praha 13 pro volební období 2022 - 2026:
předsedou Tomáše Murňáka, místopředsedou Michala Drábka, členem Vojtěcha Provazníka, členem Petra Prause, členkou Ludmilu Tichou, tajemníkem Martina Šmída

zvolilo

Finanční výbor ZMČ Praha 13 pro volební období 2022 - 2026:
předsedou Zbyňka Pastrňáka, místopředsedou Michala Drábka, členem Víta Bobsuda, členkou Kateřinu Helikarovou, členem Václava Mucalu,
tajemníkem výboru finančního Jaroslava Mareše

Zpracovala Helena Šlitrová