Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

AKTUALITY Z MŠ POHÁDKA

Začátek roku v MŠ Pohádka začal již v pátek 1. září. Děti dorazily v hojném počtu a již se těšily na své kamarády. Ty nejmenší byly plné očekávání a rychle se adaptovaly na běh školky. Už druhý týden se 4. třída zúčastnila své první letošní akce Medobraní na Slunečním náměstí, kde si děti vyzkoušely první pomoc a prohlédly včelky. Děti byly po prázdninách plné sil, a tak výlet zvládly pěšky. Věříme, že jim síly vydrží, protože nás během školního roku čeká hodně dalších pěkných akcí. 

Věra Schreierová