Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

BĚH S MÉĎOU HRDINOU

Na okruh za Ohradským náměstím vyrazily ve čtvrtek 14. září děti z 1.A, 2.A a 3.B. Druháci a třeťáci už věděli, že uběhlými metry přispějí nadaci Teribear, která pomáhá dobré věci, konkrétně opuštěným a ohroženým dětem. Prvňáčci se tuto informaci dověděli od paní učitelek poprvé, ale to nic neměnilo na tom, že trasu zdolávali s velikým nasazením. Všechny děti v běhu či chůzi ukrajovaly metry, až z toho byly kilometry, běžely celý čas, vedle nových i známých kamarádů, a hlavně s odhodláním a úsměvem. Palec nahoru všem. 

Dana Zunová, učitelka ZŠ Janského