Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Angličtina pro seniory

Městská část Praha 13 opět zahájila pravidelnou výuku angličtiny pro seniory v Kulturním domě Mlejn. Senioři se přihlásili jak do kurzů pro začátečníky, tak pro pokročilé. 

„Jsem velice rád, že opět můžeme pozvat seniory Prahy 13 na jazykové kurzy do Mlejna a věřím, že velký zájem, který každý rok registrujeme, studujícím vydrží po celý rok. Účastníci si mohou vybrat výuku podle svých znalostí, jsou připraveny kurzy pro začátečníky i pokročilé. Lekce jsme koncipovali tak, aby byly seniorům finančně dostupné. Přeji všem příjemně strávený čas, a hlavně radost ze studia,“ řekl starosta David Vodrážka. 

„Samotná výuka probíhá v malých desetičlenných skupinkách, aby byla co nejefektivnější a účastníci tak měli maximální prostor a čas,“ dodal Vít Bobysud, předseda výboru pro místní Agendu 21, která kurzy zajišťuje. Učebnici si každý účastník kurzu uhradí sám a může se tak k angličtině vracet i později. 

Nad celou akcí převzal záštitu starosta David Vodrážka a zastupitel Vít Bobysud. 

Lucie Steinerová