Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Den Stromů v Centrálním parku

Ve čtvrtek 5. října se konal již jednadvacátý ročník oslavy Dne Stromů v Centrálním parku, který je zaměřený zejména na kolektivy školek a škol a také rodiny s menšími dětmi. Jedná se o vzdělávací akci v rámci ekologické výchovy formou her v oblasti životního prostředí. 

Akci jsme zahájili výsadbou nového stromu, javoru tatarského, s paní místostarostkou Marcelou Plesníkovou a s dětmi z místních školek a škol.

Po společném vysazení stromu děti navštěvovaly jednotlivá stanoviště. V letošním roce je čekal opravdu pestrý a bohatý program. Na stanovišti Odboru životního prostředí si děti mohly zasoutěžit tipovací hru o Stromech nebo „obléci strom“ do listů a plodů. Na stanovištích Lesů hl. m Prahy s názvem Dřevorubec, Pěstování lesa, Obyvatelé Lesa a Měření lesa se malí návštěvníci dozvěděli něco nového z oblasti lesního hospodářství. Stanoviště DDM Stodůlky se věnovalo houbám a jejich symbióze se stromy a na stanovištích místní pobočky Městské knihovny ve Stodůlkách a Lužinách a stanovišti AOPK pobočce Českého Krasu si děti zahrály krátké hry o stromech a jejich obyvatelích. Paní Straková nabídla interaktivní hru o opylovačích stromů a organizace ČESON zase připravila krásné stanoviště s živými netopýry rezavými.Počasí bylo sice trochu větrné, ale i tak se zúčastnilo na 700 dětí ze školek a škol i rodičů s úplně malými dětmi z celé městské části Praha 13. Opět nás potěšil zájem i znalosti malých návštěvníků a našim partnerům patří velký dík za milé přispění k oslavě. 

Eva Beránková