Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Sedmý Ideathon přinesl další skvělé nápady

V pátek 6. října zahájily soutěžní týmy práce na projektech, které pomohou zlepšit naši městkou část v oblastech, které stanovily témata podzimního Ideathonu. Těmi byly školství, bydlení, sociální oblast, rozvoj podnikání a volnočasové aktivity. Stejně jako vždy, soutěžícím pomáhali odborní mentoři a týmy se vydávaly i do terénu zjišťovat názory obyvatel či ověřit místa realizace svých nápadů. 

Po 24 hodinách přišel jeden z nejdůležitějších okamžiků celého nápadového marathonu. Každý tým měl deset minut na představení svého řešení a na přesvědčení odborné poroty. Ta z hlediska realizovatelnosti, přínosu pro městskou část a inovativnosti pak vybrala nejúspěšnější projekty. 

Na prvním místě se umístil tým Isobaria s projektem „Studenti seniorům“. Základem projektu je sdílení zkušeností mezi generacemi a posílení sociálních vazeb formou dobrovolných přednášek studentů seniorům na nejrůznější témata. Na druhém místě se umístil projekt „Šikovné ruce“, kde záměrem je budování komunit v oblasti řemesel. Třetí místo obsadil projekt „Šité učení“, který přichází s inovativními pomůckami pro první stupeň základních škol. Vítězům gratulujeme a těšíme se na další akci v příštím roce. 

Libor Hakl