Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

DEN STROMŮ

Ve čtvrtek 5. října se naše třída 2.A zúčastnila velmi zajímavého projektu Den stromů v Centrálním parku.Procházeli jsme jednotlivými stanovišti, na kterých jsme plnili nejrůznější úkoly. Dozvěděli jsme se, jak dlouho trvá, než vyroste strom a kolik potřebuje lesník času k tomu, aby pokácel jeden strom sekyrou či motorovou pilou. Prohlédli jsme si na obrázcích obyvatele lesa, kteří mu prospívají i ty, kteří mu naopak škodí. Zkusili jsme si vyřešit kvíz o jehličnatých a listnatých stromech. Nejvíce nás zaujalo stanoviště s živým netopýrem. Viděli jsme, jak vypadá zblízka a čím se živí. Jako odměnu za naše vědomosti jsme dostali malou sladkost a pěkné záložky do knížky. 

Hana Petrnoušková, ZŠ s RVJ Bronzová