Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

MEDOVÉ ODPOLEDNE

Jako každoročně se zúčastnila i naše školní družina Pražského medobraní, které se konalo v pátek 15. září na Slunečním náměstí. S dětmi jsme si prohlédli jednotlivé stánky zaměřené na med a výrobky z medu. Úžasný pan Glaser z Ořechu trpělivě vyprávěl každé skupince dětí o životě včel a výrobě medu. Děti si také mohly vyzkoušet řemeslnou zručnost a něco si vyrobit pod dohledem instruktorů. Pro děti i nás dospělé to bylo opět příjemně prožité odpoledne. 

ZŠ Mohylová